Čo všetko potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe?

Uzavrieť manželstvo je obrovskou životnou zmenou. Váš život sa zrazu od základov zmení, a to nielen v emočnej, ale aj vo formálnej rovine. Počas prvých dní, ktoré budete tráviť ako vydatá žena, budete mať dosť práce s tým, aby ste si plne uvedomili, že ste svoj život navždy prepojili so životom vášho manžela. Zároveň však počas týchto dní musíte myslieť aj na množstvo formalít, ktoré treba po svadbe vybaviť – niektoré z nich dokonca do pár dní! V rámci doznievania svadobného stresu je niekedy ťažké sa vo všetkých tých byrokratických krokoch zorientovať, preto mnohé nevesty vrelo ocenia, ak majú formálnu časť zmien krok po kroku spísané.

Väčšina byrokratických zmien po svadbe spočíva v zmene vášho priezviska, prípadne v zmene trvalého pobytu. Jeho zmenu budeme musieť uviesť všade tam, kde sa potrebujeme preukázať dokladom totožnosti. Otázkou však je, kde začať? Ktoré zmeny je potrebné nahlásiť ako prvé, aby sme bez problémov stihli dodržať všetky zákonom stanovené lehoty?

Základným dokumentom je sobášny list

Základným dokumentom, ktorý je vstupnou bránou k vybaveniu všetkých potrebných úkonov, je sobášny list. Ak ho nemáte, nevybavíte nič. Nebuďte však v zbytočnom strese, pretože aj jeho vyhotovenie nejaký čas potrvá. Ak ste sa sobášili v kostole, farský úrad odošle zápisnicu zo sobáša priamo na matriku, kde si ju už následne musíte vyzdvihnúť osobne, približne po uplynutí 3 – 4 pracovných dní.

Ideálne je, ak už pred sobášom požiadate aj o potvrdenie o sobáši pre zamestnávateľa. V takomto prípade si ho môžete na matrike vyzdvihnúť spolu so sobášnym listom. Zamestnávateľa by ste mali o zmene vášho priezviska, ale aj o zmene stavu informovať medzi prvými. Jedným z dôvodov je správne vyplácanie mzdy či nahlásenie zmien v sociálnej poisťovni. Okrem toho vám však môže byť poriadne nápomocný, najmä ak pracujete u väčšieho zamestnávateľa, ktorého personálne oddelenie vám dokáže poradiť, ako by ste mali v nahlasovaní zmien mali postupovať. 

Stále však platí, že kľúčovým dokumentom je sobášny list. Do nahlasovania zmien v jednotlivých inštitúciách sa totiž môžete pustiť až v momente, keď ho držíte v rukách.

Zmena trvalého bydliska

Často sa stáva, že so zmenou priezviska, meníte aj miesto, kde budete žiť. Ak je toto aj váš prípad, potom hneď ako budete mať v rukách sobášny list, zájdite na matriku v mieste nového trvalého bydliska. Tá vás zaregistruje a vydá vám tlačivá nevyhnutné k akceptácii zmeny trvalého bydliska pre ďalšie úrady a inštitúcie. Pre vybavenie budete potrebovať už spomínaný sobášny list a list vlastníctva nehnuteľnosti, na ktorej adrese máte záujem nahlásiť si trvalé bydlisko.

Občiansky preukaz

Okrem sobášneho listu budete pri väčšine zmien potrebovať aj kópiu nového občianskeho preukazu. Preto je tento doklad prvým, ktorého zmenu by ste si mali vybaviť. O jeho nové vydanie ste povinná požiadať na príslušnom oddelení Policajného zboru, pod ktorého obvod spadáte, v lehote do 30 dní od vášho svadobného dňa. Keďže o vydanie nového občianskeho preukazu žiadate kvôli zmene priezviska z dôvodu sobáša, za jeho vybavenie by ste nemali platiť žiadny poplatok. Stále však platí, že k jeho vybaveniu budete potrebovať už spomínaný sobášny list ako aj váš starý občiansky preukaz. V prípade, ak okrem priezviska meníte aj vaše trvalé bydlisko, nezabudnite si so sebou vziať aj všetky dokumenty vydané miestnou matrikou.

Bytové družstvo, kataster

Pokiaľ ste sa vlastníčkou nehnuteľnosti stali už pred uzatvorením manželstva, a teda sa nebudete nikam sťahovať, mali by ste zmenu osobných údajov nahlásiť na bytovom družstve a aj na katastri.

Keď už budete na katastri, nezabudnite zmenu údajov nahlásiť aj v súvislosti so všetkými ďalšími listami vlastníctva v prípade, ak vlastníte viacero nehnuteľností. Nezabúdajte, že všetky údaje by vám mali korešpondovať so zmenami vykonanými v občianskom preukaze.

Vodičský preukaz

Ak patríte k ľuďom, ktorí auto využívajú dennodenne, potom by ste hneď po zmene občianskeho preukazu mali myslieť aj na zmenu vodičského preukazu. Na požiadanie o vydanie nového vodičského preukazu máte zo zákona čas 7 dní. Do 30 dní vám nový vodičský preukaz vydá príslušný orgán Policajného zboru za poplatok 6,50 EUR. Pokiaľ by ste ho však chceli mať do 2 pracovných dní doma, za jeho vydanie si priplatíte 26 EUR.

Technický preukaz, evidencia vozidiel

Ak ste majiteľkou auta, potom hneď v súvislosti so zmenou vodičského preukazu vyriešte aj zmenu údajov na technickom preukaze. Za vydanie nového technického preukazu zaplatíte 12 EUR. No a keďže by sa všetky údaje mali vzájomne zhodovať, nezabudnite zmenu nahlásiť aj v poisťovni, v ktorej máte uzatvorené PZP, prípadne aj havarijné poistenie.

Komplikovanejšie to budete mať v prípade, ak po svadbe meníte trvalý pobyt a sťahujete sa do iného okresu. V takomto prípade budete musieť svoje auto prehlásiť a meniť aj jeho evidenčné čísla. Všetky tieto úkony ste povinná vykonať na dopravnom úrade v mieste nového trvalého bydliska.

Zdravotná poisťovňa

Kartička poistenca či zdravotná kartička je spolu s občianskym preukazom základným dokladom, ktorý by ste mali mať pri sebe za každých okolností. Zmenu osobných údajov by ste mali vašej zdravotnej poisťovni nahlásiť vyplnením predpísaného tlačiva v lehote do 8 dní od sobáša. V opačnom prípade vám podľa zákona hrozia nemalé finančné sankcie. Potrebovať budete opäť sobášny list a nový občiansky preukaz.

Sociálna poisťovňa

Zmenu osobných údajov ste v sociálnej poisťovni povinná nahlásiť do 8 dní od uzavretia sobáša. Ak pracujete, je povinný túto zmenu nahlásiť váš zamestnávateľ. Ak nepracujete, ideálne je vybaviť to osobne. Pri nahlasovaní zmeny pritom musíte doložiť sobášny list a aj nový občiansky preukaz.

Cestovný pas

Za normálnych okolností by vybavenie nového cestovného pasu počkalo na neskôr. V prípade 30 dňovej lehoty za jeho výmenu zaplatíte 33 EUR. Ak ste si však tesne po svadbe naplánovali svadobnú cestu, potom jeho výmenu potrebujete riešiť v predstihu (to isté v tomto prípade platí aj o občianskom preukaze, za ktorého urýchlené vydanie si priplatíte 20 EUR + základný poplatok vo výške 4,50 EUR). V prípade urgentného vydania nového cestovného pasu sú poplatky ešte vyššie ako pri výmene občianskeho preukazu. Do 10 pracovných dní si za jeho vydanie zaplatíte 66 EUR a za vydanie do 2 pracovných dní budete musieť zaplatiť až 99 EUR.

Cestovná kancelária, cestovná agentúra

Ak ste si svadobnú cestu rezervovali cez cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru, nezabudnite ich hneď so zmenou občianskeho preukazu a cestovného pasu informovať o zmenách v osobných údajoch. Vo všetkých dokumentoch (letenka, ubytovanie v hoteli a pod.) by totiž mohlo nedopatrením zostať uvedené vaše staré priezvisko. Nahlásením zmeny ešte pred samotným odchodom na dovolenku sa tak vyhnete možným nepríjemnostiam, ktoré by mohli nastať buď pri odchode zo Slovenska, alebo pri príchode do cieľovej krajiny.

Daňový úrad, živnostenský úrad

V prípade, že nie ste zamestnaná, ale prevádzkujete živnosť, nezabudnite zmenu údajov a zmenu trvalého bydliska nahlásiť aj na živnostenskom a daňovom úrade. Pri nahlasovaní zmeny živnostenskému úradu ste povinná dodržať zákonnú lehotu 15 dní, v prípade daňového úradu je platná 30 dňová zákonná lehota. V prípade oboch úradov budete ako doklad opäť potrebovať sobášny list a nový občiansky preukaz.

Banky, poisťovne a ďalšie finančné a iné inštitúcie

Po nahlásení zmeny všetkým vyššie uvedeným úradom by malo nasledovať nahlásenie zmien vo finančných inštitúciách, v ktorých máte uzatvorené finančné produkty. Začať môžete bankou, v ktorej máte vedený účet či hypotéku, pokračovať môžete dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, kde môžete mať uzatvorené sporenie do 2. piliera. Určite nezabudnite ani na poisťovne, v ktorých máte uzatvorené životné poistenia, poistenia nehnuteľností, poistenia k autu či ďalšie majetkové poistenia. Pokiaľ svoje financie riešite v spolupráci s finančným poradcom, budete to mať podstatne jednoduchšie. Ten za vás pripraví všetky podklady a všetky potrebné dokumenty vám prinesie už len podpísať.

Po uzatvorení kategórie finančných inštitúcií môžete pokračovať nahlásením zmeny u svojho mobilného operátora či všetkých spoločností, v ktorých máte vedené klubové karty.

Text: Alžbeta (Betka) Jambrichová

Foto: fotobanka

0 komentárov

Pridaj komentár