Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby v roku 2021

Aktuálne podmienky pre svadby platné od 17. septembra 2021 (Covid Automat)

Aktuálne podmienky pre organizovanie svadieb od 17. september 2021 do odvolania: Podmienky pre realizovanie svadieb kvôli korone (COVID-19) nás čakajú aj v roku 2021. Budeme sa snažiť prinášať najnovšie informácie o opatreniach a obmedzeniach pre budúce nevesty a ženíchov.

Nový svadobný Covid Automat. Prinášame vám prehľad zmien a nových podmienok, ktoré sa týkajú organizovania obradu a svadobnej hostiny.

Covid Automat ponúka možnosť vybrať z troch „úrovní“ – základ, OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo kompletne očkovaní. Každá úroveň sa riadi podľa vlastných pravidiel a nemôžu sa navzájom kombinovať.

 • Základ – všetky osoby, bez ohľadu na to či je daná osoba zaočkovaná, alebo testovaná.

 • “OTP” – osoby, ktoré sú plne zaočkované, testované (PCR test 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo prekonali COVID-19 za ostatných 180 dní. 
 • “Kompletne zaočkovaná osoba” – osoby, ktoré sú 14 dní zaočkovaný po druhej dávke „dvoj-dávkovej“ vakcíny, alebo 21 dní po „jedno-dávkovej“ vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID 19 za posledných 180 dní.

Dôležité je zistiť si, v akej farbe sa nachádza okres v ktorom budete mať svadbu (zistíte na korona.gov.sk) a podľa príslušnej farby okresu si nižšie na tabulke zistíte aké sú vo vašom okresen svadobné obmedzenia. 

zdroj: korona.gov.sk

Aktuálne podmienky pre svadby platné od 17. mája 2021 (Covid Automat)

Aktuálne podmienky pre organizovanie svadieb od 17. mája 2021 do odvolania: Podmienky pre realizovanie svadieb kvôli korone (COVID-19) nás čakajú aj v roku 2021. Budeme sa snažiť prinášať najnovšie informácie o opatreniach a obmedzeniach pre budúce nevesty a ženíchov.

Slovensko sa nachádza v lepšom kovidovom období a s tým prichádzajú aj voľnejšie opatrenia svadieb. Pri I. – II. stupni varovania a I. stupni ostražitosti je povinný  zoznam účastníkov na svadbe, to v akej fázy sa nachádza Váš okres nájdete v aktuálnom covid automate, ktorý sa aktualizuje každý týždeň

I. stupeň varovania: maximálne 25 osôb v interiéri, 50 osôb v exteriéri 

II. stupeň ostražitosti: maximálne 50 osôb v interiéri, 100 osôb v exteriéri 

I. stupeň ostražitosti : maximálne 100 osôb v interiéri, 250 osôb v exteriéri 

Monitoring: kapacita podľa podmienok príslušného semaforu. 

 

Aktuálne podmienky pre svadby platné od 8. februára 2021 (Covid Automat)

Covid Automat jasne udáva uvoľňovanie opatrení podľa stupňa rizika.

Svadobná hostina:

 • Až do I. stupňa varovania sú svadby a oslavy zakázané.
 • II. stupeň ostražitosti povoľuje na svadbe maximálne 6 osôb
 • I. stupeň ostražitosti povoľuje na svadbe maximálne 30 osôb
 • Posledná fáza, MONITORING povoľuje na svadbe 50 osôb.

Svadobný obrad:

 • Na samotnom obrade (kostol, úrad, exteriér…) do II. stupňa ostražitosti je počet osôb neobmedzený. 

V podstate to znamená, že svadobného obradu sa bude môcť zúčastniť neobmedzený počet hostí, ale na svadobnej hostine sa už musíte riadiť aktuálnou farbou na Covid semafóre.

Nižšie nájdete tabuľku, pre lepšie vysvetlenie.

 

Aktuálne podmienky pre svadby platné od 1. januára 2021

Konanie sobášov, bohoslužieb, obradov krstu, pohrebných obradov a iných cirkevných obradov (vrátane ich civilných verzií) len do počtu 6 osôb je podmienené zabezpečením:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,  pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

 • dodržiavať respiračnú etiketu,

 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,

 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

 • zakazuje sa podávanie rúk,

 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obradu odstrániť nádoby s vodou,

 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

(citujeme z najaktuálnejšieho znenia platných hygienických opatrení ). 

Pripájame aj podrobnejšie vysvetlenie k niektorým bodom vyhlášky od Úradu verejného zdravotníctva SR:

 • do počtu 6 sa pri obrade pohrebu, krstu či sobášneho obradu sa nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto účasť výkonom povolania. Ide napríklad osoby vykonávajúce obrad, prenos truhly, pochovávanie a podobne.
 • obmedzenie počtu osôb na 6 je platné pre exteriér rovnako ako pre interiér. Súčasná kritická situácia na území Slovenskej republiky nedovoľuje vytváranie väčších skupiniek,
 • osoby zúčastňujúce sa na podujatí, vrátane osôb uvedených prvej odrážke, musia dodržiavať hygienické podmienky stanovené v predmetnej vyhláške, to znamená najmä odstup 2 metre, okrem prípadov, kde uvedené z povahy obradu nie je možné (sobášiaci sa, prenos truhly…),
 • v prípade porušenia podmienok uvedených vo vyhláške je zodpovednou osobou organizátor hromadného podujatia, to znamená organizátor obradu (hoci jeho pracovníci sa z povahy výkonu obradu podľa prvej odrážky do počtu 6 nemusia započítavať),
 • regionálne úrady verejného zdravotníctva v prípade kritickej potreby v ich územnom obvode môžu pristúpiť i k sprísneniu uvedených podmienok,
 • v prípade nevyhnutnej potreby presiahnuť počet 6 osôb je nutné splniť podmienku, že v dobe začiatku výkonu obradu budú mať všetci účastníci negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starší ako 12 hodín, a zároveň musí byť obrad ohlásený na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva, a to najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, s presným určením času a miesta jeho konania.

Vyhlášku v plnom znení nájdete tu: http://bit.ly/ciastka_38-2020

Odporúčame prečítať články ako svadbu v čase kovidu zvládli iné nevesty:

Michaela a Roland – Svadba v čase Koronavírusu

Martina a Jaroslav – Svadba v čase koronavírusu

Zdroj: Úradu verejného zdravotníctva SR

0 komentárov

Pridaj komentár