Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby v roku 2021

Aktuálne podmienky pre organizovanie svadieb od 1.1.2021 do odvolania: Podmienky pre realizovanie svadieb kvôli korone (COVID-19) nás čakajú aj v roku 2021. Budeme sa snažiť prinášať najnovšie informácie o opatreniach a obmedzeniach pre budúce nevesty a ženíchov. 

Aktuálne podmienky pre svadby platné od 1.1.2021

Konanie sobášov, bohoslužieb, obradov krstu, pohrebných obradov a iných cirkevných obradov (vrátane ich civilných verzií) len do počtu 6 osôb je podmienené zabezpečením:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, 
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

 • dodržiavať respiračnú etiketu,

 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,

 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

 • zakazuje sa podávanie rúk,

 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obradu odstrániť nádoby s vodou,

 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

(citujeme z najaktuálnejšieho znenia platných hygienických opatrení ). 

Pripájame aj podrobnejšie vysvetlenie k niektorým bodom vyhlášky od Úradu verejného zdravotníctva SR:

 • do počtu 6 sa pri obrade pohrebu, krstu či sobášneho obradu sa nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto účasť výkonom povolania. Ide napríklad osoby vykonávajúce obrad, prenos truhly, pochovávanie a podobne.
 • obmedzenie počtu osôb na 6 je platné pre exteriér rovnako ako pre interiér. Súčasná kritická situácia na území Slovenskej republiky nedovoľuje vytváranie väčších skupiniek,
 • osoby zúčastňujúce sa na podujatí, vrátane osôb uvedených prvej odrážke, musia dodržiavať hygienické podmienky stanovené v predmetnej vyhláške, to znamená najmä odstup 2 metre, okrem prípadov, kde uvedené z povahy obradu nie je možné (sobášiaci sa, prenos truhly…),
 • v prípade porušenia podmienok uvedených vo vyhláške je zodpovednou osobou organizátor hromadného podujatia, to znamená organizátor obradu (hoci jeho pracovníci sa z povahy výkonu obradu podľa prvej odrážky do počtu 6 nemusia započítavať),
 • regionálne úrady verejného zdravotníctva v prípade kritickej potreby v ich územnom obvode môžu pristúpiť i k sprísneniu uvedených podmienok,
 • v prípade nevyhnutnej potreby presiahnuť počet 6 osôb je nutné splniť podmienku, že v dobe začiatku výkonu obradu budú mať všetci účastníci negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starší ako 12 hodín, a zároveň musí byť obrad ohlásený na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva, a to najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, s presným určením času a miesta jeho konania.

Vyhlášku v plnom znení nájdete tu: http://bit.ly/ciastka_38-2020

Odporúčame prečítať články ako svadbu v čase kovidu zvládli iné nevesty:

Michaela a Roland – Svadba v čase Koronavírusu

Martina a Jaroslav – Svadba v čase koronavírusu

Zdroj: mojasvadba.sk, Úradu verejného zdravotníctva SR

0 komentárov

Pridaj komentár