SVADBA S CUDZINCOM – NA ČO MYSLIEŤ A ČO VYBAVIŤ

Láska nepozná hraníc a v tomto prípade doslova. Možno aj vám sa stalo, že z letného románika, či zahraničnej stáže sa vykľula skutočná láska, ktorú teraz chystáte spečatiť. Ako a čo zariadiť na Slovensku, ak si chcete vziať cudzinca? Pripravili sme prehľadný návod!

Iný kraj iný mrav alebo úskalia svadby s cudzincom

Príprava svadby býva dosť náročná aktivita, ktorá si vyžaduje veľa času, o to viac, ak chystáte svadbu s cudzincom. Nech už je váš vyvolený alebo vyvolená z ktoréhokoľvek kúta sveta, je podstatné, aby ste si ešte pred svadbou povedali o svojich predstavách a zvykoch. Iné národnosti môžu mať úplne inú predstavu o dôležitých svadobných otázkach, ktoré by mohli vyvolať nezrovnalosti, ak si ich nevykomunikujete v predstihu!

Komunikácia je základ každého dobrého vzťahu a v takejto kombinácii to platí dvojnásobne. Porozprávajte sa preto ešte pred svadbou o dôležitých veciach ako výchova detí, náboženstvo či rozdelenie pracovných povinností. Je to viac než nutné!

Myslite aj na jazykovú bariéru

Mať na svadbe zahraničných hostí môže svadbe dodať punc inakosti, no môže sa pritrafiť aj veľký prešľap. Hlavne vtedy, ak hosťom nezabezpečíte niekoho, kto im obrad, prípitok či iné aktivity vysvetlí v ich rodnom jazyku, či v jazyku, ktorému rozumejú. Napríklad, svadobný obrad v našej republike je povolený iba v slovenskom jazyku. Majte preto poruke šikovného tlmočníka, či ľudí, ktorí budú ochotný ujať sa tejto prekladacej funkcie počas svadby i hostiny.

Doklady, doklady, ach tie doklady

Síce vybavovanie svadby je trochu aj byrokratická záležitosť, pri svadbe s cudzincom to platí viacnásobne. Nezabudnite sa preto na ňu pripraviť v predstihu a zabezpečiť si všetky potrebné dokumenty.

Na príslušnom matričnom úrade musíte minimálne 7 dní pred uzavretím manželstva s cudzincom predložiť nasledujúce doklady:

 1. rodný list,
 2. doklad o štátnom občianstve(napr. platný občiansky preukaz alebo preukázanie elektronickej identity alebo cestovný pas)
 3. potvrdenie o pobyte(napr. platný občiansky preukaz alebo preukázanie elektronickej identity alebo doklad vydaný príslušným orgánom v cudzine, ak má trvalý pobyt v cudzine),
 4. úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 5. doklad o rodnom čísle(možno ho nahradiť platným občianskym preukazom alebo preukázaním elektronickej identity),
 6. doklad, ktorým možno preukázať totožnosť(možno ho nahradiť platným občianskym preukazom alebo preukázaním elektronickej identity).

Cudzinec musí pred uzavretím manželstva na Slovensku predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 1. rodný list,
 2. doklad o osobnom stave(nesmie byť starší ako 6 mesiacov),
 3. doklad o pobyte,
 4. doklad o štátnom občianstve,
 5. úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 6. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 7. doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Poplatky spojené so svadbou

Ak si hodláte vziať cudzinca, vedzte, že to nebude zadarmo. Podľa zákona o poplatkoch sú s týmito právnymi úkonmi spojené isté poplatky. Tu prinášame ich prehľad:

Poplatky za jednotlivé správne úkony upravuje zákon o správnych poplatkoch (zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch):

 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 70 EUR
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200 EUR
 • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá v SR trvalý pobyt: 200 EUR
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami: 35 EUR

(Od týchto poplatkov sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Poplatok sa vyberie iba od jedného zo snúbencov.)

 • žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky: 25 EUR
 • osvedčenie listín vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v SR: 20 EUR
 • osvedčenie listín vydaných orgánmi SR na použitie v cudzine: 20 EUR
 • osvedčenie podľa Haagskeho Dohovoru: 20 EUR

Ak by ste si chceli prečítať celú vyhlášku o manželstve s cudzincom, navštívte stránku migračného informačného centra.

KLIK TU:

https://www.mic.iom.sk/sk/rodina/manzelstvo-obcana-sr-s-cudzincom.html

Text: Michaela Mecková

Foto: fotobanka

0 komentárov

Pridaj komentár