Svadobné hodnosti v minulosti

Pri väčšine dnešných svadieb sa z hľadiska svadobných hodností stretávame už len s nevestou, ženíchom a svadobnými rodičmi. V minulosti však bolo hodností na svadbe oveľa viac. Každá z nich mala svoju presne vymedzenú úlohu a povinnosti, zároveň však bola poctou, aká sa nedostala len tak hocikomu. Ktoré svadobné hodnosti teda nemohli pri svadbách v minulosti chýbať a aká bola ich úloha?

Pytač

Pytač počas svadby úzko spolupracoval so ženíchom. Jeho úlohou bolo vypýtať nevestu od svadobných rodičov v ženíchovom mene a zabezpečiť tak, aby k samotnej svadbe mohlo vôbec dôjsť.

Oddávač

Úlohou oddávača bolo odovzdať nevestu v mene svadobných rodičov do rúk pytača. Pôvodne však mala táto hodnosť aj celkom inú funkciu. Do 2. polovice 16 storočia to bol totiž práve oddávač, kto nevestu a ženích oddával a vysluhoval im manželský zväzok. Prakticky tak suploval rolu kňaza. Aj preto bola jeho hodnosť až do 17 st. považovaná za jednu z najdôležitejších svadobných hodností vôbec.

Hlavný družba

Družba, kedysi nazývaný aj ako svat, mal počas svadby úlohu hlavného rečníka. Jeho povinnosťou bolo komentovať každú, aj tú najdojemnejšiu časť svadby, preto sa od neho očakávala aj istá citová odolnosť. Bol hlavným pomocníkom starosvata, dohliadal na blaho a spokojnosť svadobného páru a okrem toho bol aj hlavným svadobným zabávačom.

Starosvat alebo hejtman

Úlohou starosvata bolo riadiť celý priebeh svadby. Dbal na poriadok, časový harmonogram a doslova korigoval celú svadobnú družinu. Okrem toho sa v niektorých častiach jeho rola prelínala či dokonca úplne spájala aj s rolou družbu, preto starosvat často vystupoval aj ako hlavný svadobný rečník. Jeho povinnosti začínali už pred samotnou svadbou, pretože na jeho pleciach ležalo aj samotné pozývanie hostí na svadbu. Počas celej svadobnej hostiny na hostí zároveň dohliadal a staral sa o to, aby im nič nechýbalo.

Starosvatka

Starosvatka bola významnou svadobnou funkciou zo strany nevesty. Počas svadby prakticky zastupovala samotnú nevestinu matku. Piekla koláče, pripravovala a obliekala nevestu do svadobných šiat, zaobstarávala neveste nový kroj a počas svadby realizovala aj jej čepčenie. V priebehu svadby zároveň dohliadala na všetky nevestine družičky a rovnako ako starosvat, aj starosvatka sa starala o celkové blaho svadobných hostí.

Družbovia a družičky

Družbov oslovoval ženích, družičky zas nevesta – presne tak, ako je tomu aj dnes. V minulosti tvorilo skupinu družbov a družičiek väčšinou 4-6 párov. Spravidla to boli osoby, ktoré všetci svadobní hostia dobre poznali, a ich úlohou bolo vytvoriť najbližšiu svadobnú družinu okolo nevesty a ženícha.

Pri dnešných svadbách už sa málokedy stretávame s tým, že sa hodnosť spája aj so samotnými svadobnými úlohami. Ženích a nevesta si celú svadbu organizujú zväčša sami, rovnako ako im nik nepomáha ani počas jej priebehu. Výnimkou sú svadobní rodičia, ktorí majú väčšinou “pod palcom” celý priebeh svadobnej hostiny.

Text: Alžbeta (Betka) Jambrichová

Foto: Beba Photography

0 komentárov

Pridaj komentár