Päť podmienok pre dobré manželstvo

Na nedávne narodeniny som dostala knihu od profesora Ivana Štúra Zázraky života. Kniha je zložená z jeho esejí o láske, živote a smrti. Chcela som sa do nej začítať hneď a rýchlo ju celú obsiahnuť, ale jednotlivé vety ma zastavovali a nedovolili ísť ďalej. Počkaj a rozmýšľaj.

Hneď v tretej eseji spomína profesor Štúr francúzskeho autora životopisných románov, Andréa Mauroisa a jeho rebríček piatich základných podmienok dobrého spolunažívania manželov. Vravím si, ďalší rebríček, ďalšie zaručené rady? Môže vôbec niekto vytvoriť súbor nejakých položiek a vyhlásiť, že sú všeobecným základom pre niečo? Veď tá nekonečná diverzita medzi ľuďmi samotnými a potom aj medzi manželstvami, keď sa dvaja odlišní spoja.. Ale aj tak skúsim.

  1. Zdvorilosť.
  2. Humor.
  3. Žiarlivosť v únosnej miere.
  4. Kryštalizácia osobnosti.
  5. Romantika.

Zväčša je to všetko klasika, vravím si. Vzájomná slušnosť, smiech či (ne)žiarlivosť. Romantika ako alfa a omega. Avšak zaujala ma kryštalizácia osobnosti. Aký dobre znejúci pojem.

„Tá štvrtá požiadavka dobrého spoločného nažívania vyžaduje od oboch partnerov, aby aj počas neprítomnosti, vzdialení na služobnej ceste, prebiehala ďalšia kryštalizácia osobnosti, aby sa k sebe vracali s novými podnetmi a novou túžbou. Pôst v láske môže znamenať väčšiu radosť z hodovania. „

Uvedomila som si, že aj my doma žijeme svoj systém kryštalizácie osobnosti. Že aj napriek tomu, že sa ráno nelúčime a večer sa nevítame, a že chýbajú nám mnohé vonkajšie podnety, na ktoré sme boli zvyknutí, máme potrebu spolu tráviť veľa času a vzájomne sa zdieľať. Nie len o tom, čo sme s deťmi prežili, ako nám chutil obed a či vonku nie je príliš zima. Hľadáme nové a nevšedné témy. Ja mu čítam zaujímavé časti kníh a on mi hovorí napríklad aj o tom, ako rastie hodnota bitcoinu…

Text: Martina (Mimka) Mackovjaková

0 komentárov

Pridaj komentár