Čo vybaviť, kým zaznejú svadobné zvony?

Väčšina neviest má svoj vysnívaný deň v predstavách už od detstva. Vie, aké bude mať šaty, či sa bude vydávať v kostole alebo na lúke plnej kvetov a či po polnoci príde ohňostroj alebo sa budú vypúšťať balóny šťastia. Okrem plánovania a vybavovania týchto príjemných vecí však treba myslieť aj na formality. Tu nájdete zhrnutie toho, čo všetko je potrebné vybaviť a mať poruke pred tým, než  si poviete svoje „ÁNO“.

Podľa slovenského právneho poriadku je možné u nás uzavrieť civilný alebo cirkevný sobáš, ktoré majú u nás od 1. júla 1992 rovnoprávne postavenie a rešpekt. Je teda na vás, pre ktorý sa rozhodnete a potom  je potrebné dodržať nasledujúce náležitosti.

Po vás, ako snúbencoch, sú najdôležitejší vaši svedkovia. Budete od nich potrebovať okrem celého mena aj rodné čísla, v niektorých prípadoch aj adresu trvalého pobytu a zamestnanie. Vo väčšine prípadov bývajú svedkovia súrodenci alebo najlepší priateľ, priateľka. Svedkom môžu byť aj cudzinci, nemusia to teda byť občania Slovenskej republiky. Tlmočník v tomto prípade nie je potrebný. Ak by však cudzincom bol jeden z vás, tlmočníka budete potrebovať.

Ak ste sa už dohodli na dátume svadby, prvým krokom je vyplnenie predpísaného tlačiva, tzv. „Žiadosť o uzavretie manželstva“. Vypĺňajú a podpíšu ju snúbenci spoločne a bez ohľadu na to, či plánujete svadbu v kostole alebo na úrade. Tlačivo vám potvrdí matričný úrad a ak plánujete svadbu v kostole, je potrebné ho doručiť na príslušný orgán cirkvi. Už v tejto chvíli by ste mali vedieť aj to, či si ponecháte manželovo meno alebo nie, resp. ako bude vaše nové priezvisko vyzerať.

 

Ak plánujete civilný sobáš

Civilný sobáš sa uzatvára súhlasným vyhlásením vás, snúbencov, pred matričným úradom. Ak sa manželstvo uzatvára medzi dvomi občanmi Slovenskej republiky, príslušný je matričný úrad určený pre obvod, v ktorom má jeden z vás trvalý pobyt. Ten vám zároveň môže dať povolenie na uzavretie manželstva na inom úrade alebo inom vhodnom mieste. Ak teda plánujete mať svadobný obrad niekde vonku, na terase hotela či vo vlastnej záhrade, pri civilnom sobáši to nebýva problém.

Najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva ste povinní priniesť na matriku tieto doklady. Určite si to však nenechávajte na poslednú chvíľu.

 • rodný list,
 • úmrtný list zomrelého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • potvrdenie o pobyte,
 • doklad o rodnom čísle,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

(Posledné štyri body spĺňa občiansky preukaz)

 

Ak plánujete cirkevný sobáš

Cirkevný sobáš sa uzatvára súhlasným vyhlásením vás, snúbencov, pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Ak ste rôzneho vierovyznania alebo je jeden z vás neveriaci a rozhodli ste sa pre svadbu v kostole, určite je najlepšie ísť sa vopred osobne informovať o podmienkach uzavretia takéhoto manželstva do príslušnej farnosti. V závislosti od cirkvi sa aj niektoré podmienky môžu líšiť. Aj tu však platí, že najmenej sedem dní pred plánovaným uzavretím manželstva ste povinní na príslušný matričný úrad doniesť tieto doklady:

 • rodný list,
 • úmrtný list zomrelého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • potvrdenie o pobyte,
 • doklad o rodnom čísle,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.  (Posledné štyri body spĺňa občiansky preukaz)

Okrem vyššie spomínaného je potrebné na farský úrad priniesť aj:

 • vyplnenú Žiadosť o uzavretí manželstva, ktorú vám potvrdili na matrike,
 • krstné listy,
 • ostatné doklady o sviatostiach, ktoré ste absolvovali a sú k uzavretiu manželstva podľa príslušnej cirkvi potrebné (prvé sväté prijímanie, birmovka, konfirmácia…)
 • osobne si overte aj to, aké náležitosti, sviatosti… musia spĺňať aj vaši svedkovia (väčšinou aspoň jeden z nich musí byť príslušníkom danej cirkvi).

Keďže svadby v kostole sa tešia veľkej obľube, je potrebné si ísť dohodnúť termín oveľa skôr. Najlepšie aj rok dopredu, aby ste mali istotu, že ten vami vybraný dátum bude ešte voľný. Je potrebné si premyslieť aj čas obradu, keďže v jeden deň v kostole ich môže byť viac,  aby ste všetko okolo postíhali v čo najmenšom strese,  to, či plánujete fotenie pred alebo po obrade, či chcete začať hostinu spoločným obedom alebo večerou… Súčasťou predpríprav sobášov v kostole je aj tzv. predmanželská náuka, ktorá väčšinou prebieha pár týždňov pred sobášom (2-3 mesiace). Takže vtedy je najlepšie mať pripravené aj potrebné doklady. Je možné uzavrieť cirkevný sobáš aj v inej farnosti, ako v tej, ku ktorej patríte, musíte však o to požiadať vopred. Čo sa týka uzavretia cirkevného sobáša mimo kostola, nie je to také jednoduché a zväčša sa to nepovoľuje. Opýtať sa na to môžete. Pripravte si zdôvodnenie takejto žiadosti a určite si budete musieť počkať na povolenie od príslušnej cirkevnej autority.

Svadba v kostole či na úrade môže byť pre vás oboch ešte osobnejšia, ak si vyberiete napríklad vlastný hudobný sprievod, neter, ktorá vám prečíta zaľúbenú báseň alebo rodinného kňaza, ktorého kázeň bude mať pre vás hlbší význam, keďže vás pozná osobne. Všetko je na dohode, tak sa nebojte opýtať aj na takéto možnosti.

A čo dodať na záver? Užite si plánovanie, aj napriek nutným či nudným administratívnym úkonom, a pozor, vo svadobný deň si nezabudnite so sebou vziať svadobné obrúčky.

Hor sa do plánovania!

 

Text: Katarína Bačíková (Katka) / Foto: Olive PHOTOGRAPHY

 

0 komentárov

Pridaj komentár