Etiketa počas svadobného dňa

Svadobný deň by mal byť vaším najkrajším okamihom v živote, a preto si určite dáte záležať na príprave každého detailu od výzdoby až po zábavu. Aj v takýto deň však platia isté pravidlá, ktoré by ste vy aj vaši hostia mali dodržať za každých okolností. 

Vstup nevesty a ženícha

Ak sú pred vstupom do budovy, v ktorej sa koná svadobná hostina schody, je dôležité, aby šla nevesta pri vystupovaní hore pred ženíchom. Ak svadobný pár, naopak, zo schodov schádza, mal by byť vpredu ženích. Toto poradie je dôležité dodržať aj kvôli bezpečnosti nevesty. Predsa len majú nevesty v šatách a vyšších topánkach sťaženú chôdzu a pokojne tak môže dôjsť aj k zakopnutiu. To isté platí aj pri ostatných hosťoch.

Usadenie svadobných hostí

Aj na prvý pohľad banálna vec, ako je usádzanie svadobčanov v kostole, by sa malo držať zaužívaného pravidla. Je vhodné mať aj poverenú osobu, ktorá prítomných usmerní, aby ženy a starší ľudia v sále či kostole sedeli. Pri samotnom sobáši by celkom vpredu mali sedieť rodičia, starí rodičia a súrodenci zo ženíchovej a nevestinej strany. Ďalej najbližšia rodina, vzdialenejšia rodina, priatelia a ostatní pozvaní.

Príchod k oltáru

Po tom, čo sa všetci svadobní hostia usadia, nasleduje príchod hlavných aktérov. Etiketa a určené poradie platí aj pri svadobnom sprievode v kostole. Ako prvý prichádza ženích, ktorého privádza matka, nasleduje otec ženícha s matkou nevesty a za nimi svedkovia z oboch strán. Krásnym momentom môže byť aj malá družička s košíkom, rozhadzujúca lupene kvetov po uličke. Následný príchod nevesty po pravici svojho otca je tak ešte krajší a honosnejší. Pred oltárom stojí/ sedí nevesta po pravej rukeženích, naopak, po ľavej ruke oddávajúceho. Pri východe z kostola ide oddávajúci s nevestou po jednom a so ženíchom po druhom boku.

Svadobná obrúčka

Zvyčajne sa zásnubný prsteň zvykne nosiť na prstenníku ľavej ruky. V iných krajinách, akými sú Nemecko, Taliansko či Francúzsko, sú snubné prstene tiež na prstenníku, avšak na pravej ruke. Ľavá ruka je v niektorých krajinách spájaná s mágiou a negatívnou energiou. Pred svadobným obradom si snúbenci presunú zásnubné prstene na prstenník pravej ruky, aby si neskôr mohli na ľavý prstenník nasadiť obrúčky. 

Gratulácie

Po tom, čo vyjdú mladomanželia von z kostola, je možné to spestriť aj hádzaním ryže pre šťastie alebo vypustením dvoch holubíc. Po týchto tradíciách nasledujú gratulácie svadobných hostí. Ženích a nevesta stoja pri sebe a za nimi sú pripravené družičky. Rovnako ako pri sedení v kostole, platí aj pri gratulácii určitá postupnosť. Patrí sa, aby boli medzi prvými rodičia, starí rodičia, súrodenci, krstní rodičia. Medzi poslednými by mali byť kamaráti, kolegovia z práce a známi. Svadobné dary od hostí sa poväčšine prijímajú počas svadobnej hostiny. V súčasnosti je však trendom aj posielanie darov na vopred určenú adresu. Ak by nastal takýto prípad, mali by mladomanželia do dvoch týždňov po svadbe telefonicky alebo osobne poďakovať, aby mal darca istotu, že ich dar bol doručený. 

Text: Mária Pachová / Foto: Pinterest

0 komentárov

Pridaj komentár