Pravidlá spoločenského správania počas svadobnej hostiny v minulosti

Možno ste si mysleli, že etiketa sa v rámci svadieb v minulosti vôbec nevyužívala. Pravidlá spoločenského správania predsa znejú a pôsobia tak strojene, tak ako by aj mohli byť súčasťou obyčajných dedinských svadieb? Napriek tomu však svadobná hostina mala svoje pravidlá, a hoci boli dedinčania len obyčajní, prostí ľudia, aj oni si dokázali dôležitosť a posvätnosť svadby uctiť slušným spoločenským správaním.

Etiketa, ktorú svadobčania kedysi uplatňovali počas svadobnej hostiny, je dnes pre nás už úplne bežná. Len málokto by však čakal, že ju poznali už ľudia v minulosti. Viete, čo všetko bolo počas svadobnej hostiny považované za neslušné?

Neslušné správanie týkajúce sa konzumácie jedla

Svadobná hostina v minulosti rozhodne nebola udalosťou, ku ktorej by každý zo svadobných hostí dostal niekoľko kusov tanierov, pohárov a príboru. S inventárom sa počas tradičných svadobných hostín skôr šetrilo než rozhadzovalo. Jedinými kusmi príboru boli nôž a lyžica s krátkou rukoväťou, ktorá sa v tom čase držala presne tak, ako ju dnes držia deti, keď sa učia jesť. Aj napriek silne odlišným podmienkam však každý zo svadobných hostí vedel, aké správanie je pri svadobnom stole nevhodné.

Za spoločensky neprijateľné sa už v tom čase považovalo napríklad rozprávanie s plnými ústami či nenásytné napchávanie a zbytočné prejedanie sa. Nevhodným bolo tiež, ak ste sa pokúšali piť s plnými ústami jedla, ale aj oblizovanie noža, utieranie si prstov či úst do obrusu a špáranie sa v zuboch. Extrémom bolo pľutie na zem, ktoré však, bohužiaľ, bolo v tom čase celkom bežným prejavom pocitu nadradenosti.

Nevhodné spoločenské správanie

Okrem pravidiel, ktoré platili počas konzumácie jedla, sa pri svadobnom stole uplatňovali aj pravidlá, ktoré sa vyslovene týkali spoločenského správania a medziľudských vzťahov. Z tohto hľadiska bolo nevhodným najmä ohováranie. Krivo hodnotiť sa však počas svadobnej hostiny nesmeli nielen ľudia z dediny či prítomní svadobníci, ale ani jedlo, ktoré bolo súčasťou svadobnej hostiny.

Okrem tém, ktoré bolo nutné počas hostiny starostlivo vyberať, ste tiež museli zvoliť aj vhodný tón a množstvo komunikácie. Za neprípustné sa totiž považovalo aj šepkanie, ktoré bolo automaticky považované za ohováranie, ale aj to, keď ste pri svadobnom stole rozprávali viac než ostatní. Okrem toho bolo dôležité, aby ste okolosediacim svadobčanom nekazili slávnostný deň svojou zlou náladou. Takmer predpísaným svadobným doplnkom bola dobrá nálada a smiech, ktoré počas celej svadby nesmel striedať žiadny hnev, zlosť ani iné negatívne prejavy správania.

Absolútne neprípustné bolo, keď ste na stole polihovali či dokonca pospávali, s čím mali problém najmä tí, ktorí to nesprávne odhadli s množstvom alkoholu.

Rituály a všeobecné pravidlá stolovania

Svadba bola v minulosti považovaná za mimoriadne dôležitú spoločenskú udalosť. Ľudia verili, že k takejto udalosti je nutné pristupovať s čistotou, no keďže väčšina jedál sa v tom čase konzumovala rukami, každý zo svadobčanov mal k dispozícii aj nádobu s vodou, ktorá slúžila na umývanie rúk pred jednotlivými svadobnými chodmi.

Okrem toho mal každý svadobčan pred sebou nôž, lyžicu a soľ. Na niekoľko druhov tanierov a pohárov ste mohli akurát tak zabudnúť, napriek tomu však muselo byť všetko čisté a do pohárov sa muselo nalievať tak, aby sa zbytočne nerozlievalo a neplytvalo. Jedlo na stoly sa prinášalo postupne, po jednotlivých svadobných chodoch, to, čo však nikdy na stole nesmelo chýbať, bol chlieb.

Okrem toho sa už od stredoveku uplatňovalo sedenie po pároch, ktoré si počas celej svadobnej hostiny pomáhali vo vzájomnom obsluhovaní.

Text: Alžbeta (Betka) Jambrichová

Foto: Zuzka Gavulová

0 komentárov

Pridaj komentár