Zákaz sobáša: Kto v minulosti nesmel uzavrieť manželský zväzok?

Človek by si myslel, že uzavretie manželského zväzku je právo, ktoré prináleží každému, opak je však pravdou. Láska v minulosti bola poznačená nielen tým, že ste si museli vziať toho, koho vám vybrali rodičia, ale aj faktom, že niektorí ľudia v manželskom zväzku byť jednoducho nemohli. Viete, komu bola v minulosti odopretá možnosť uzavrieť manželstvo?

Odopretie manželského zväzku nebolo podmienené rodovo. Išlo skôr o okolnosti, i keď “rizikovými” boli aj niektoré profesie. Nešlo pritom len o duchovné povolania, ale aj niektoré svetské, pri výkone ktorých sa v minulosti vyžadovala nielen čistota, ale aj oddanosť. Čo všetko bolo teda prekážkou k uzavretiu manželstva a k založeniu si vlastnej rodiny?

Odchod na vojnu

Jednou z niekdajších prekážok vstupu do manželstva bol ohlásený odchod na vojnu, ktorý mal podľa nariadenia trvať dlhšiu dobu. Vojna bola totiž dôvodom, kvôli ktorému sa nejeden mladý muž domov už nikdy nevrátil. Rovnako zakázané mali ženiť sa aj vojaci, ktorí sa rozhodli obetovať svoj život vlasti. Pre týchto mužov bola manželkou samotná vojna a služba vlasti, ktorú nesmeli za žiadnych okolností zradiť.

Neschopnosť uživiť rodinu

Na osud bez vlastnej rodiny boli neraz odsúdení aj mladí muži, ktorí v spoločnosti nedokázali vzbudiť dojem, že sa dokážu o svoju rodinu postarať – najmä finančne, ale aj vlastnou šikovnosťou. Takýchto ženíchov rodičia svojim dcéram nehľadali. Veľmi dobre totiž vedeli, že okrem biedy, ktorú by ich dcéra trela po celý zvyšok života, by na staré kolená mohli bez obživy a strechy nad hlavou skončiť aj oni sami. A takýto osud si dobrovoľne naozaj nikto nevybral.

Vybrané profesie

Na bezdetný život bez partnera boli tiež odkázané aj niektoré svetské profesie. Okrem už spomínaných vojakov mali manželský obrad zakázaný aj učiteľky, v minulosti nazývané aj guvernantky, či niektorí štátni úradníci. Tak ako to však väčšinou býva, aj v minulosti mala výnimku z týchto pravidiel šľachta a neskôr aj bohaté rodiny žijúce v meste, čo v konečnom dôsledku len prispievalo k zhoršeniu medziľudských vzťahov medzi jednotlivými spoločenskými triedami.

Páry žijúce “nadivoko”

Privilegovanie majetných tried obyvateľstva skončilo nakoniec tým, že chudobní vzali spravodlivosť do vlastných rúk a začali spolu žiť aj bez manželského zväzku. Tento radikálny krok si však vyžiadal svoju daň. Boli ňou deti rodiace sa mimo manželstva, ktorým sa od spoločnosti ušlo len odsúdenie a opovrhovanie.

Zrovnoprávnenie a úpadok významu svadby

K zrovnoprávneniu podmienok na uzatváranie manželských zväzkov nakoniec došlo až po skončení druhej svetovej vojny. Do manželského zväzku tak mohol vstúpiť každý bez rozdielu na majetok či profesiu. S väčšou voľnosťou však prišla aj zmena postoja spoločnosti, ktorá uvoľnením pravidiel začala manželstvo vnímať omnoho benevolentnejšie. Pôvodný, extrémne silný význam manželstva a rodiny sa tak vytratil a nahradil ho život v uvoľnenejších vzťahoch, ktoré v spoločnosti pozorujeme dodnes.

Text: Alžbeta (Betka) Jambrichová

Foto: Lukáš Pastorek

0 komentárov

Pridaj komentár